USLUŽNI CENTAR 1.

Gradske opštine Medijana, Ulica Pariske komune bb, Tel. 018/532-993, 018/532-994, 018/532-995

U centru rade istureni šalteri sledećih službi:

  • Objedinjene naplata (za naplatu komunalnih usluga)
  • Poreske uprave (za uvid u stanje poreskih obaveza)
  • Uprava za građanska stanja i opšte poslove (za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu kao i overu prepisa, potpisa i rukopisa)
  • Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
  • U okviru uslužnog centra radi i šalter JP Pošte Srbije

 

USLUŽNI CENTAR 2.

Gradske opštine Medijana, Ulica IX Brigada (bivša zgrada MK „Braće Tasković“) , Tel. 018/41-50-585, 018/41-50-586

U centru rade istureni šalteri sledećih službu:

  • Objedinjene naplata (za naplatu komunalnih usluga)
  • Poreske uprave (za uvid u stanje poreskih obaveza)
  • Uprava za građanska stanja i opšte poslove (za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu kao i overu prepisa, potpisa i rukopisa)
  • Republički Fond zdravstvenog osiguranja
  • U okviru uslužnog centra radi i šalter JP Pošte Srbije
close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top