Ученичка награда „Света Петка“

 

Право на ученичку награду „Света Петка“ могу остварити ученици основних и средњих школа чији је оснивач Република Србија, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су у школској години која претходи школској години у којој се расписује јавни конкурс освојили једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања.

Награда се додељује у новчаном износу.

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top