Članovi veća koji su imenovani na 8. sednici Skupštine 05.09.2017. godine su:

 

Игор Тодоровић - Члан Већа ГО Медијана

Igor Todorović – Član Veća GO Medijana

Igor Todorović, master inženjer energetike, rođen je 27.01.1977. godine.
Diplomirao je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Radno iskustvo stekao je na sledećim poslovima: poslovi inženjeringa, konstaltinga i projektovanja u preduzeću Teming Niš od decembra 2003. do juna 2005. godine, poslovi projekt inženjeringa, naftna i gasna industrija Tecknica oil services ltd, London, za klijenta Eni oil, Tripoli, Libija, od juna 2005. do septembra 2007. godine, poslovi planiranja, razvoja, rukovođenja i nadgledanja električnog distributivnog sistema, ODS EPS „Distribucija“ doo Beograd, od 2007. godine.
Ostalo obrazovanje: Inženjerska komora Srbije licenca 350 – odgovorni projektant električnih instalacija za NN i SN, Inženjerska komora Srbije Licenca 450 – odgovorni izvođač radova električnih instalacija za NN i SN, Obuka za timski rad i saradnju, Obuka za razvoj prezentacionih veština, Obuka za rešavanje problema i donošenje odluka .
Aktivnosti: CIGRE Srbija – studijska grupa C6, Inženjerska komora Srbije, Rotary International, Junior Chamber International. Odlično znanje engleskog jezika. Oženjen.

E-mail: igor.todorovic@medijana.rs


 

Бојан Цветковић - Члан градског Већа ГО Медијана

Bojan Cvetković – Član Veća GO Medijana

Rođen 13.05.1970. godine u Nišu.

Po zanimanju diplomirani menadžer.
U periodu od 2012. do 2016. bio član Veća Gradske opštine Medijana zadužen za komunalnu problematiku.
Potpredsednik je Udruženja srpsko ruske saradnje.
Bio je vlasnik i direktor preduzeća Nivela komerc iz Niša, kao i suvlasnik i direktor firme Ilirija DOO Beograd.
Oženjen. Otac jednog deteta.
E-mail: cvetkovic@medijana.rs

 


Божидар Илић - Члан градског Већа ГО Медијана

Božidar Ilić – Član Veća GO Medijana

Rođen 26.12.1954. godine u Pirotu.
Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet završio u Nišu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu 1978. godine.
Od 1980.godine. radio u Beogradskoj, Niškoj i OTP banci  i obavljao sledeće funkcije:
-direktor Sektora za stanovništvo,
-izvršni direktor za privredu,
-direktor BANK OFISA.
Nakon toga, od 2010. radio u „Dunav autu“ doo Beograd, kao regionalni menadžer.
Predsednik GO Jedinstvene Srbije Niš od 2010.godine a potpredsednik stranke od 2014.god.
Oženjen, Otac dvoje dece.

E-mail: bozidar.ilic@medijana.rs


Тамара Милић - Члан градског Већа ГО Медијана

Tamara Milić – Član Veća GO Medijana

Rođena u Nišu 1986. godine.
Završila Gimnaziju 11. oktobar u Beloj Palanci 2005. godine.
Diplomirala na Fakultetu zaštita na radu 2011. godine na smeru Zaštita na radu. 2012 godine stiče zvanje Master inženjer zaštite na radu, odnosno zvanje master inženjer zaštite životne sredine na smeru Upravljanje komunalnim sistemom 2015. godine.
Aktivno se služi engleskim jezikom.
Od stručnog usavršavanja ističe položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.
Iza sebe ima tri godine radnog iskustva u struci u gradskom komunalnom sistemu.
Udata, majka devetogodišnjeg sina.
E-mail: tamara.milic@medijana.rs

 


Срђан Јовковић - Члан градског Већа ГО Медијана

Srđan Jovković – Član Veća GO Medijana

Dr Srđan Jovković, dipl.ing. elektronike rođen je od 04.08.1971. god u Nišu. Onovnu i srednju školu kao i elektronski fakultet završio je u Nišu. Diplomirao je na katedri za telekomunikacije 1997 god.
Nakon diplomiranja zaposlio se u Višu Tehničku školu u Nišu. Na poslovima stručnog saradnika iz predmeta: Osnovi telekomunikacije I, Osnovi telekomunikacije II, Baze podataka, Integrisani programski paketi, Radio Tk sistemi, Osnovi računarske tehnike, Osnovi računarske grafike.
Magistrirao je 2006. God. Na katedri za telekomunikacije na Elektronskom fakultetu u Nišu sa temom: „Performanse bežičnih telekomunikacionih sistema za prenos digitalno frekvento modulisanih signala u prisustvu fedinga, šumova i smetnji“.
Doktorirao je 2011. God. Na katedri za telekomunikacije na Elektronskom fakultetu u Nišu sa temom: „ Analiza osnih preseka anvelopa signala u kanalu sa brzog i sporog fedinga“
Dodatno se usavršavao na domaćim i stranim konferencijama iz oblasti računarske tehnike, akustike i telekomunikacija.
Trenutno je angažovan na sledećim predmetima kao predavač i to: Osnovi Telekomunikacija, Radiotehnika, Mobilne komunikacije, Komutacioni Sistemi.
Predaje i na specijalističkim studijama gde je angažovan na predmetu Sistemi mobilnih komunikacija.
Do sada je objavio 40 stručna rada koji su prezentovani na domaćim i inostranim konferencijama. Izdao je dve knjige za rad na predmetima na kojima je angažovan.
Postao je docent na Alfa Univerzitetu gde je zasnovao radni odnos od maja 2014.godine.
Izuzetne rezultate daje u timskom i individualnom radu.
Angažovan je na TEMPUS projektu koji finansira ministarstvo prosvete.
Većnik u Opštini Medijana od maja 2016. god

E-mail: srdjan.jovkovic@medijana.rs

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top