PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Skupštinom Gradske opštine Medijana presedava predsednik koji organizuje njen rad, saziva i presedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Predsednik Skupštine GO Medijana je Prof. dr Žarko Ranković


zarkorankovic

Prof.dr Žarko Ranković je rođen 1952. godine u Višegradu. Gimnaziju Stevan Sremac i medicinski fakultet je završio u Nišu.

Specijalista infektivnih bolesti, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Član Srpskog lekarskog društva u kome je bio član komisije za primarijate. Član je uređivačkog odbora lista Timočki medicinski glasnik. Bio je član Upravnog odbora i Stručnog saveta Kliničkog centra u Nišu. Direktor je Klinike za infektivne bolesti KC Niš. Izabran je za mentora za specijalizacije iz infektologije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i član komisija za ocenu podobnosti teme i kandidata i komisije za odbranu magistarskih radova i doktorskih teza na istom fakultetu. Predsednik je komisije za polaganje specijalističkih ispita iz infektologije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Bio je glavni istraživač u tri velike naučne studije. Kao afirmisani stručnjak bio je predsednik Infektološke sekcije Srpskoh lekarskog društva. Autor i koautor velikog broja naučnih radova i udžbenika.

U tri mandata je bio član Gradskog veća u kome je bio zadužen za vanredne situacije i bezbednost, osnovno zdravstvo i zaštitu životne sredine. Uspešno je obavljao dužnost zamenika komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša. Član je komisije za vanredne situacije i bezbednost pri Stalnoj konferenciji gradova i opština. Intenzivno je učestvovao u radu SRPSKO RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA i svim  akcijama deminiranja. Bio je nosioc aktivnosti u izradi Strategije bezbednosti Grada Niša, a aktivno je učestvovao i u izradi Strategije bezbednosti mladih. Rezervni je oficir VS i rezervni vatrogasni oficir. Za svoj rad i doprinos unapređenju sistema bezbednosti dobio je više priznanja. U zadnjem mandatu člana Gradskog veća nalazio se na čelu Komisije za mirno rešavanje sporova u slučaju ujeda pasa lutalica, pada na ledu i slično. Radom ove komisije ušteđena su višemilionska sredstva budžetu grada.

Srpska Pravoslavna Crkva odlikovala ga je jednim od svojih najvećih priznanja Ordenenom Svetog kralja Milutina za delatnu ljubav prema Svetoj majci Crkvi, naročito pokazanu uređenjem i opremanjem bogoslužbenog prostora na Infektivoj klinici Kliničkog centra u Nišu.

Oženjen, otac dvoje dece. Član SPS od 1996 godine, trenutno na funkciji predsednika Privremenog rukovodstva SPS Grada Niša.

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

 

Dr Srđan Aleksić

 

 

SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretar Skupštine Gradske opštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Za sekretara Skupštine Gradske opštine se postavlja lice sa završenim Pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.


 

 

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top