ЈАВНИ ПОЗИВ КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ УЧЕСНИКА И ВРШИ ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ-ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА

На основу члана 15. 17. 18. и 19.став 1, Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/2007), члана 47.Статута Градске општине Медијана (,,Сл. Лист Града Ниша,, бр. 123408 и 109/12 ) и одредаба Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Председник Градске општине Медијана оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ УЧЕСНИКА И ВРШИ ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

1.
У првом делу у у коме је дата намена средстава у ст. 2. као и у претпоследњем ставу у делу Критеријума за оцену пријава на конкурс врши се измена у том смислу да се уместо „Закона о локалној самоуправи“ уписује: „Закон о јавном информисању и медијима.“

2.

У делу Јавног позива под називом Право учешћа на конкурсу брише се текст „на територији општине“.

3.

У делу Критеријуми за оцену пријава на конкурс код текста: Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката, у првој алинеји додаје се текст: „ с тим да су те актуелности и дешавања у оквиру теме или теме које пројекат обрађује.“

У истем делу на крају текста после речи „прилога“ додаје се текст: „што ће се вредновати само у односу на електронске медије“

4.

У делу Рок за пријављивање на конкурс: датум „09. 03. 2016.“ мења се и гласи „14. 03. 2016.“

5.

У делу Документације коју прилаже подносилац пројекта у ст. 1 . алинеја 3. Уместо: „Регистар јавних гласила“ треба да стоји: „Регистар медија“.

У истом делу брише се последња алинеја.

6.

У делу Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији датум „08.03.2016.“ мења се и гласи „14.03.2016.“
Број: 031-2/60-2016/01
Датум: 09.03.2016.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Стојановић

Share

Можда Вам се допада и...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

nine − seven =