Javne nabavke za 2017

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA GO MEDIJANA
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.12.2017. godine
Br. javne nabavke 04-3/428 -2017/02
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA
Predmet javne nabavke Javna nabavka dobara – materijal za saobraćaj
Rok za podnošenje ponude 15.12.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.09.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 – 17 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Javna nabavka dobara – solarno drvo
Rok za podnošenje ponude 06.10.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rešenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.09.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –16 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Dobra – materijal za bife
Rok za podnošenje ponude 06.10.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rešenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.08.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –15 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Dobra – materijal za bife
Rok za podnošenje ponude 04.09.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.08.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3-273-2017/02
Vrsta postupka
Predmet javne nabavke Finansijske usluge
Rok za podnošenje ponude 05.09.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.08.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –14 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Javna nabavka dobara – parkovskog mobilijara – venjaka sa montažom
Rok za podnošenje ponude 14.08.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.06.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –13 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Usluge tehničke realizacije kompletnog programa u okviru projekta Kulturno leto
Rok za podnošenje ponude 10.07.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 17.05.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –11 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Održavanje vozila marke Dacia Sandero 2 putnička vozila za potrebe Gradske opštine Medijana
Rok za podnošenje ponude 25.05.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnešenje ponuda
Konkursna dokumentacija

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.12.2016. godine
Br. javne nabavke CB007.1.11.118-LP-TD2
Vrsta postupka LOCAL OPEN TENDER
Predmet javne nabavke Supply of stage equipment
Rok za podnošenje ponude 05.07.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Svetislav Pantić, tel.018/532-992 lok.119
DOKUMENTA Summary Conditions
CB007.1.11.118-LP-TD2.rar

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –10 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Održavanje vozila marke Dacia Sandero 2 putnička vozila za potrebe Gradske opštine Medijana
Rok za podnošenje ponude 25.05.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkurska dokumentacija

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3 –10 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Javna nabavka radova na izgradnji staza u Brzom Brodu
Rok za podnošenje ponude 06.04.2017 godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnešenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.03.2017. godine
Br. javne nabavke 04/1 – 1 -2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA
Predmet javne nabavke turističkih usluga projekat Na odmor sa Medijanom
Rok za podnošenje ponude 27.04.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu
Izmena konkursne dokumentacije

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.03.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3-8-2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Električna energija
Rok za podnošenje ponude 15.03.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rešenje o dodelu ugovora

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.02.2017. godine
Br. javne nabavke 04/3-6-2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Ugostiteljske usluge
Rok za podnošenje ponude 01.03.2017. godine do 12:15 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rešenje o dodeli ugovora

 

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.12.2016. godine
Br. javne nabavke 04/3-4-2017
Vrsta postupka JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Predmet javne nabavke Materijal za saobraćaj
Rok za podnošenje ponude 09.02.2017. godine do 12:00 časova
Kontakt Maja Milenković, tel.018/532-992 lok.120
DOKUMENTA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Rešenje o dodeli ugovora

 

Share