Javne nabavke za 2017

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ГО МЕДИЈАНА
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНУ

Датум доношења одлуке о покретању поступка 08.12.2017. године
Бр. јавне набавке 04-3/428 -2017/02
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке Jавна набавка добара – материјал за саобраћај
Рок за подношење понуде 15.12.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 28.09.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 – 17 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Jавна набавка добара – соларно дрво
Рок за подношење понуде 06.10.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 27.09.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –16 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Добра – материјал за бифе
Рок за подношење понуде 06.10.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 25.08.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –15 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Добра – материјал за бифе
Рок за подношење понуде 04.09.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави
Обавештење о обустави

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 15.08.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3-273-2017/02
Врста поступка
Предмет јавне набавке Финансијске услуге
Рок за подношење понуде 05.09.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 04.08.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –14 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Јавна набавка добара – парковског мобилијара – вењака са монтажом
Рок за подношење понуде 14.08.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 20.06.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –13 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Услуге техничке реализације комплетног програма у оквиру пројекта Културно лето
Рок за подношење понуде 10.07.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 17.05.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –11 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Одржавање возила марке Dacia Sandero 2 путничка возила за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 25.05.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за поднешење понуда
Конкурсна документација

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 27.12.2016. године
Бр. јавне набавке CB007.1.11.118-LP-TD2
Врста поступка LOCAL OPEN TENDER
Предмет јавне набавке Supply of stage equipment
Рок за подношење понуде 05.07.2017 године до 12:00 часова
Контакт Светислав Пантић, тел.018/532-992 лок.119
ДОКУМЕНТА Summary Conditions
CB007.1.11.118-LP-TD2.rar

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 29.03.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –10 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Одржавање возила марке Dacia Sandero 2 путничка возила за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 25.05.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурска документација

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 29.03.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3 –10 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Јавна набавка радова на изградњи стаза у Брзом Броду
Рок за подношење понуде 06.04.2017 године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за поднешење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 28.03.2017. године
Бр. јавне набавке 04/1 – 1 -2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке туристичких услуга пројекат На одмор са Медијаном
Рок за подношење понуде 27.04.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Измена конкурсне документације

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 07.03.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3-8-2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Електрична енергија
Рок за подношење понуде 15.03.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Решење о доделу уговора

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 21.02.2017. године
Бр. јавне набавке 04/3-6-2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Угоститељске услуге
Рок за подношење понуде 01.03.2017. године до 12:15 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 23.12.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-4-2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Материјал за саобраћај
Рок за подношење понуде 09.02.2017. године до 12:00 часова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора

 

Share