Dance and play together

 

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: „Plešimo i svirajmo zajedno“

Vodeći partner (naziv/država): Gradska opština Medijana, Grad Niš

Drugi partner/i: Dragomir Assenov, Dramski teatar, Montana

Prioritetna osa: Turizam

Specifični cilj: Ljudi za ljude i umrežavanje

Ciljevi projekta:  Opšti cilj projekta sastoji se u uspostavljanju Mreže  „Mladi umetnici za održivi razvoj" kroz ulaganja u umetnost, studije, strateške mere i organizaciju događaja umrežavanja.

Aktivnosti projekta:

Nabavka opreme za poboljšanje turističke atraktivnosti Medijane;

Nabavka opreme za poboljšanje turističke atraktivnosti Montane;

Istraživanje prisustva umetnosti i kulture u životima mladih;

Filozofija umetnosti - Kursevi o vrstama umetničkog izražavanja (lokalni i evropski trendovi kroz vekove);

Živa poezija - platforma za interakciju između različitih umetnika;

Povratak korenima: Plesni događaj;

Mladi umetnici za mrežu održivog razvoja;

Organizovanje zajedničkog seminara "Evropa kao što (ne) znamo" u cilju boljeg razumevanja mladih sopstvene istorije i buduće perspektive;

Razvoj veb platforme

Rezultati projekta:

Obezbeđena oprema za aktivno promovisanje i podršku kulturnog života u Medijani i Montani, kao i njegova diverzifikacija kako bi se adekvatno zadovoljile potrebe građana i turista;

Sprovedeno istraživanje o prisustvu umetnosti i kulture u životima mladih;

 Obezbeđeni alternativni izvor informacija o pitanjima kulture koji treba da izazovu interes mladih na kreativan i inovativan način;

Jačanje znanja mladih prema kulturnim pitanjima;

Ujedinjenje umetnosti / umetnici u svrhu održivog rasta;

Izgrađena perspektiva za buduću saradnju na različitim projektima vezanim za održivi kulturni i prirodni razvoj regiona prekogranične saradnje među mladima u lokalnim zajednicama;

Poboljšana svest učesnika o kulturi i prošireno znanje o različitim oblicima umetnosti koje se praktikuju u regionu ;

Uspostavljanje međusobnog razumevanja i dijaloga između učesnika sa obe strane granice.

Ciljne grupe: građani graničnih regiona Nišave i Montane - konkretnije mladi ljudi zainteresovani za pitanja održivog turizma, kulturnog i prirodnog nasleđa.


Gradska opština Medijana realizuje projekat u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, pod nazivom „Plešimo i svirajmo zajedno“


Održana prva konferencija projekta „Plešimo i svirajmo zajedno“ INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Nova saradnja Medijane i Montane

U Montani, u Bugarskoj održana je Prva konferencija projekta „Plešimo i svirajmo zajedno“, a koji Gradska opština Medijana realizuje u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Konferenciji je prisustvovao predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić.

-Ovo je nastavak prethodnog projekta, čija je uspešnost i donela novu saradnju Montane i Medijane. Projekat jeste vredan, ali je njegova vrednost u svetlu odnosa koje imaju Srbija i Bugarska mnogo veći. Možemo reći da se odnosi dve opštine, Montane i Medijane oslikavaju preko veza koje u novije vreme uspostavljaju dve države.To pokazuje i nedavno prisustvo premijera Bugarske, Bojka Borisova, a na poziv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na otvaranju deonice istočnog kraka Koridora 10 do Dimitrovgrada i želju da veze dveju država jačaju- rekao je Kocić.

Kmet opštine Montana, Zlatko Živkov rekao je da je opština Medijana jedan od najznačajnijih partnera ove opštine na realizaciji projektnih aktivnosti. Prvi projekat „Unapređenje nematerijalne kulturne baštine u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske“  realizovan je veoma uspešno, i izabran je kao primer dobre prakse. Opština Medijana je izuzetno odgovorna u ostvarenju zadataka koji se postavljaju u projektnim aktivnostima, pa je nastavak saradnje sa Montanom došao kao logičan sled događaja, rekao je Živkov, uz napomenu da je vreme za ostvarenje projekta 12 meseci. 


МОНТАНА И НИШ С ОБЩ ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА


Galerija fotografija

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top