Na Dan državnosti i svoju slavu Sretenje, Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine odalo posebno priznanje    -    POZIV    -    U susret 11-om Medijana festivalu dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu u organizaciji Gradske opštine Medijana Organizacioni odbor odlučio    -    Deca iz hraniteljskih porodica otputovala u organizaciji Gradske opštine Medijana    -    Izuzetno interesovanje za prvu debatu Gradske opštine Medijana i pripremu Predloga strategije razvoja za period 2020-2029. godina    -    Prva u nizu javnih debata za pripremu Predloga strategije razvoja GO Medijana za period 2020-2029. godina    -    Predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić posetio je Gerontološki centar u Nišu i Klub penzionera    -    Na početku zimskog raspusta GO Medijana okupila učenike osnovnih škola    -    „IZ JUTRA U DAN" 30.01.2019 NEBOJŠA KOCIĆ, PREEDSEDNIK GO MEDIJANA    -    Svečano uručene studentske stipendije i učeničke nagrade Komisije Sveta Petka Gradske opštine Medijana, za školsku 2018./2019. godinu    -   
Komisija za mlade i pronatalitetnu politiku GO Medijana  na  prezentaciji Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom OBAVEŠTENJA 05.07.2018

Komisija za mlade i pronatalitetnu politiku GO Medijana na prezentaciji Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom

Članice Komisije za mlade i pronatalitetnu politiku Gradske opštine Medijana prisustvovale su prezentaciji Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, održanoj u Nišu, kako bi se upoznale sa novinama koje ovaj Zakon uvodi. Gradska opština Medijana je i pre donošenja ovog zakona obezbedila brojne vidove finansijske pomoći porodicama sa decom: izdvajanje za treće dete, prvorođeno dete u nedelji, stipendije najboljim studentima, nagrade za talente i drugo.

Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije organizovali su  prezentaciju novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom kako bi se predstavnicima lokalalnih samouprava širom Srbije predočila prava porodica na finansijska davanja kao i obaveze države prema njima.

Radi preciznijeg upoznavanja građana prenosimo osnove zakona kojim se uređuje  finansijska podrška porodici sa decom a koja se dodeljuje radi:

1.poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece

2.usklađivanja rada i roditeljstva

3.posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece

4.poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja

Prava na finansijsku podršku porodice  sa decom imaju i na:

1.naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

2.ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta  

3.roditeljski dodatak

4. dečiji dodatak

5.naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja

6.naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

7.naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći:

O ovim pravima stara se uglavnom država, ali opština, odnosno grad, mogu ako su obezbedili sredstva, da utvrde i druga prava, veći obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje.

Prezentaciji u Nišu, pored predstavnika Gradske opštine Medijana  prisustvovali su i predstavnici 40 gradova i opština južne i istočne Srbije . Prezentacija je organizovana  uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – faza 2”. Osim u Nišu, ovakvi skupovi biće održani i u Beogradu, Novom Sadu i Kraljevu.

Više detalja o Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, kao i potrebne obrasce građani mogu naći na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (https://www.minrzs.gov.rs/lat/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici1a76347226db1.html).


 

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top