Јавне набавке – 2016

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ГО МЕДИЈАНА

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ

 

Датум доношења одлуке о покретању поступка 23.12.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-1-2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Организација и реализација прославе дочека српске Нове године
Рок за подношење понуде 30.12.2016. године до 10:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 06.12.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-2-2017
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке продукција и приказивање 3 Д анимације на Цркви Св. Цара Константина и Царице Јелене
Рок за подношење понуде 30.12.2016. године до 10:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Датум доношења одлуке о покретању поступка 06.12.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 – 21 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Рачунарска опрема
Рок за подношење понуде 14.12.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за јавну набавку
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 01.12.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-22-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Услуге новогодишњег кићења (осветљења) парка Св. Саве
Рок за подношење понуде 09.12.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 18.10.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 - 20 - 2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке хотелијерске услуге- организовање зимовања у оквиру пројекта Канцеларија за младе за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 26.10.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење услуга
Конкурсна документација
Датум доношења одлуке о покретању поступка 05.10.2016. године
Бр. јавне набавке 04/1 - 1 - 2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке вењака
Рок за подношење понуде 04.11.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Додела уговора
Обавештење о додели уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 06.10.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 -18 - 2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке Услуге одржавања службених моторних возила
Рок за подношење понуде 14.10.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 05.10.2016. године
Бр. јавне набавке 04/1 -2 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА
Предмет јавне набавке Подземни контејнери са монтажом
Рок за подношење понуде 04.11.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Датум доношења одлуке о покретању поступка 30.09.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 -19 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке Путнички аутомобил
Рок за подношење понуде 10.10.2016. године до 11:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 21.06.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 -17 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке за јавну набавку мале вредности – услуге извођења музичког програма у оквиру прогјекта Културно лето
Рок за подношење понуде 28.06.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 02.06.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3 -15 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке за јавну набавку мале вредности – мајице за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 14.06.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 02.06.2016. године
Бр. јавне набавке 04//3 -16 -2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке за јавну набавку мале вредности – услуге озвучења , расвете и изнајмљивања бине за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 14.06.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 17.05.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-9-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке за јавну набавку мале вредности – услуге телекомуникација – фиксна телефонија за годишње потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 25.05.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Одговор заинтересованом лицу 1
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о поднетом ззп
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 16.05.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-14-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке јавна набавка - пружање услуга одржавања службених моторних возила за годишње потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 25.05.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору - Партије 1, 5, 7
Датум доношења одлуке о покретању поступка 28.04.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-8-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке јавна набавка - услуге мобилне телефоније за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 26.05.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 20.04.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-13-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке јавна набавка добара - рачунарска опрема за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 28.04.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, Милош Јовановић, тел.018/532-992 лок.120 и 124
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 05.04.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-12-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке јавна набавка добара – опрема за спортска игралишта за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 12.04.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Закључен уговор
Датум доношења одлуке о покретању поступка 05.04.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-11-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке јавна набавка добара – парковски мобилијар за потребе Градске општине Медијана
Рок за подношење понуде 12.04.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додела уговора
Закључен уговор
Датум доношења одлуке о покретању поступка 30.03.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-10-2016
Врста поступка ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке пружање услуга одржавања службених моторних возила за годишње потребе Градске општине Медијана,
Рок за подношење понуде 07.04.2016. године до 12:00 чаова
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
ДОКУМЕНТА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обустава поступка
Обустава уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 22.03.2016. године
Бр. јавне набавке 04-3/104-2016/02
Врста поступка ПОКРЕТАЊЕ ПРЕГОВАРАЦКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке грађевинско занатски радови на адаптацији просторија -објекат у ул. Париске комуне 11, власништво Града Ниша дат на коришћење
Рок за подношење понуде
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Додела уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 09.03.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-7-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке подземни контејнери са монтажом
Рок за подношење понуде Крајњи рок достављања понуда је 21.03.2016. године до 12 сати
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор понуђачу
Додела уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 04.03.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-6-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке радови – грађевинско занатски радови на преуређењу просторија за потребе полицијске испоставе Медијана
Рок за подношење понуде Крајњи рок достављања понуда је 12.03.2016.. године до 11 сати
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Датум доношења одлуке о покретању поступка 22.02.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-4-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке Угоститељске услуге
Рок за подношење понуде Крајњи рок достављања понуда је 01.03.2016. године до 12 сати
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум доношења одлуке о покретању поступка 18.02.2016.године
Бр. јавне набавке 04/3-3-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке Набавка добара - електрична енергија
Рок за подношење понуде 26.02.2016. године до 12 сати на наведеној адреси.
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Решење о додели уговора
Обавештење о додели уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 18.02.2016.године
Бр. јавне набавке 04/3-5-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке Набавка добара - материјал за бифе
Рок за подношење понуде 26.02.2016. године до 12 сати на наведеној адреси.
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Решење о додели уговора
Датум доношења одлуке о покретању поступка 27.01.2016. године
Бр. јавне набавке 04/3-1-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке Набавка добара - материјала за бифе
Рок за подношење понуде
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Датум доношења одлуке о покретању поступка 29.01.2016 године
Бр. јавне набавке 04/3-2-2016
Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке Набавка добара - материјал за саобраћај ( горива, уља,мазива)
Рок за подношење понуде
Контакт Маја Миленковић, Тихомир Крстић, тел.018/532-992 лок.120 и 11
Документација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора