ČLANOVI VEĆA

Članovi veća koji su imenovani na 1. sednici Skupštine 14.07.2012. godine su:

 

Bojan Cvetković - Član gradskog Veća GO Medijana

Bojan Cvetković – Član gradskog Veća GO Medijana

Rođen 13.05.1970. godine u Nišu.

Po zanimanju diplomirani menadžer.
U periodu od 2012. do 2016. bio član Veća Gradske opštine Medijana zadužen za komunalnu problematiku.
Potpredsednik je Udruženja srpsko ruske saradnje.
Bio je vlasnik i direktor preduzeća Nivela komerc iz Niša, kao i suvlasnik i direktor firme Ilirija DOO Beograd.
Oženjen. Otac jednog deteta.
email: cvetkovic@medijana.rs

 


Božidar Ilić - Član gradskog Veća GO Medijana

Božidar Ilić – Član gradskog Veća GO Medijana

Rođen 26.12.1954. godine u Pirotu.
Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet završio u Nišu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu 1978. godine.
Od 1980.godine. radio u Beogradskoj, Niškoj i OTP banci  i obavljao sledeće funkcije:
-direktor Sektora za stanovništvo,
-izvršni direktor za privredu,
-direktor BANK OFISA.
Nakon toga, od 2010. radio u „Dunav autu“ doo Beograd, kao regionalni menadžer.
Predsednik GO Jedinstvene Srbije Niš od 2010.godine a potpredsednik stranke od 2014.god.
Oženjen, Otac dvoje dece.
email: bozidar.ilic@medijana.rs


Tamara Milić - Član gradskog Veća GO Medijana

Tamara Milić – Član gradskog Veća GO Medijana

Rođena u Nišu 1986. godine.
Završila Gimnaziju 11. oktobar u Beloj Palanci 2005. godine.
Diplomirala na Fakultetu zaštita na radu 2011. godine na smeru Zaštita na radu. 2012 godine stiče zvanje Master inženjer zaštite na radu, odnosno zvanje master inženjer zaštite životne sredine na smeru Upravljanje komunalnim sistemom 2015. godine.
Aktivno se služi engleskim jezikom.
Od stručnog usavršavanja ističe položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.
Iza sebe ima tri godine radnog iskustva u struci u gradskom komunalnom sistemu.
Udata, majka devetogodišnjeg sina.
email: tamara.milic@medijana.rs


Vladimir Đorđević - Član gradskog Veća GO Medijana

Vladimir Đorđević – Član gradskog Veća GO Medijana

Rođen je 06.05.1973. godine u Nišu.
U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković“. Apsolvirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 1999. godine, a zvanje inženjera za komunikacije i informatiku stekao je na Visokoj tehničkoj školi u Nišu.
Od 1993. godine radio je u RTV 5 i NTV na poslovima televizijskog snimatelja, a od 2000. godine bio je suvlasnik marketinške agencije „Piksel media“, koja je u tom periodu samostalno, ili u koprodukciji sa televizijskim stanicama, realizovala veći broj televizijskih formata.
Politikom se aktivno bavi od 2008. godine, kada je počeo da obavlja poslove šefa kabineta i savetnika predsednika Skupštine Grada Niša, u dva mandata.
Od 2009. do 2012. godine bio je član direkcije Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, zadužen za medijsku prezentaciju i marketing Festivala.
Zaposlen je u Studentskom centru Niš.
Oženjen je i otac jednog deteta.
email: vladimir.djordjevic@medijana.rs


Srđan Jovković - Član gradskog Veća GO Medijana

Srđan Jovković – Član gradskog Veća GO Medijana

Dr Srđan Jovković, dipl.ing. elektronike rođen je od 04.08.1971. god u Nišu. Onovnu i srednju školu kao i elektronski fakultet završio je u Nišu. Diplomirao je na katedri za telekomunikacije 1997 god.
Nakon diplomiranja zaposlio se u Višu Tehničku školu u Nišu. Na poslovima stručnog saradnika iz predmeta: Osnovi telekomunikacije I, Osnovi telekomunikacije II, Baze podataka, Integrisani programski paketi, Radio Tk sistemi, Osnovi računarske tehnike, Osnovi računarske grafike.
Magistrirao je 2006. God. Na katedri za telekomunikacije na Elektronskom fakultetu u Nišu sa temom: „Performanse bežičnih telekomunikacionih sistema za prenos digitalno frekvento modulisanih signala u prisustvu fedinga, šumova i smetnji“.
Doktorirao je 2011. God. Na katedri za telekomunikacije na Elektronskom fakultetu u Nišu sa temom: „ Analiza osnih preseka anvelopa signala u kanalu sa brzog i sporog fedinga“
Dodatno se usavršavao na domaćim i stranim konferencijama iz oblasti računarske tehnike, akustike i telekomunikacija.
Trenutno je angažovan na sledećim predmetima kao predavač i to: Osnovi Telekomunikacija, Radiotehnika, Mobilne komunikacije, Komutacioni Sistemi.
Predaje i na specijalističkim studijama gde je angažovan na predmetu Sistemi mobilnih komunikacija.
Do sada je objavio 40 stručna rada koji su prezentovani na domaćim i inostranim konferencijama. Izdao je dve knjige za rad na predmetima na kojima je angažovan.
Postao je docent na Alfa Univerzitetu gde je zasnovao radni odnos od maja 2014.godine.
Izuzetne rezultate daje u timiskom i individualnom radu.
Angažovan je na TEMPUS projektu koji finansira ministarstvo prosvete.
Većnik u Opštini Medijana od maja 2016. god

email: srdjan.jovkovic@medijana.rs