Услужни центар

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 1.

Градске општине Медијана, Улица Париске комуне бб, Тел. 018/532-993, 018/532-994, 018/532-995

У центру раде истурени шалтери следећих служби:

  •  Обједињене наплата (за наплату комуналних услуга)
  • Пореске управе (за увид у стање пореских обавеза)
  • Управа за грађанска стања и опште послове (за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, уверења о држављанству као и оверу преписа, потписа и рукописа)
  • Фонд пензијског и инвалидског осигурања
  • У оквиру услужног центра ради и шалтер ЈП Поште Србије

 

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 2

Градске општине Медијана, Улица IX Бригада (бивша зграда МК „Браће Тасковић“) , Тел. 018/41-50-585, 018/41-50-586

У центру раде истурени шалтери следећих службу

  • Обједињене наплата (за наплату комуналних услуга)
  • Пореске управе (за увид у стање пореских обавеза)
  • Управа за грађанска стања и опште послове (за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, уверења о држављанству као и оверу преписа, потписа и рукописа)
  • Републички Фонд здравственог осигурања
  • У оквиру услужног центра ради и шалтер ЈП Поште Србије
Share