SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretar Gradske opštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Za sekretara Skupštine Gradske opštine se postavlja lice sa završenim Pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.


Joca_ 0021Sekretar Gradske opštine je Radomir Jocić
Rođen 06. 12. 1952. god.
Završio Gimnaziju «Svetozar Marković» u Nišu.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1975. god.
Radio na poslovima zastupanja pred sudovima, kao šef pravne
službe, direktor sektora i pomoćnik generalnog direktora u SOUR GIK Niš i «Građevinar» – Niš.
Kao direktor firme «Bonus-promet» radio na poslovima uvoza i izvoza, trgovačkim poslovima, poslovima uređenja i održavanja eksterijera i sl. Bio u dva mandata poslanik Skupštine opštine Niš.
Član SNS od osnivanja stranke.
Oženjen i ima dva sina.
email: jocic@medijana.rs

Share