SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretar Gradske opštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Za sekretara Skupštine Gradske opštine se postavlja lice sa završenim Pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.


Darko Mihajlović - Sekretar Skupštine GO Medijana

Darko Mihajlović – Sekretar Skupštine GO Medijana

Darko Mihajlović, diplomirani pravnik, rođen 03.09.1974. godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Nišu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Zaposlen u Upravi Gradske opštine Medijana od 2006. godine. Radno iskustvo sticao na sledećim poslovima: poslovi iseljenja bespravno useljenih lica ( od 2006. godine do 2012. godine ), imovinsko pravni poslovi (od 2013. godine do januara 2017. godine), načelnik Uprave Gradske opštine Medijana (februar – mart 2017. godine). Oženjen, otac dvoje dece. Email: darkom@medijana.rs

Share