СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Секретар Градске општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
За секретара Скупштине Градске општине се поставља лице са завршеним Правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.


Joca_ 0021Секретар Градске општине је Радомир Јоцић
Рођен 06. 12. 1952. год.
Завршио Гимназију «Светозар Марковић» у Нишу.
Дипломирао на Правном факултету у Нишу 1975. год.
Радио на пословима заступања пред судовима, као шеф правне
службе, директор сектора и помоћник генералног директора у СОУР ГИК Ниш и «Грађевинар» – Ниш.
Као директор фирме «Бонус-промет» радио на пословима увоза и извоза, трговачким пословима, пословима уређења и одржавања екстеријера и сл. Био у два мандата посланик Скупштине општине Ниш.
Члан СНС од оснивања странке.
Ожењен и има два сина.
email: jocic@medijana.rs

Share