СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Секретар Градске општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
За секретара Скупштине Градске општине се поставља лице са завршеним Правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.


Дарко Михајловић - Секретар Скупштине ГО Медијана

Дарко Михајловић – Секретар Скупштине ГО Медијана

Дарко Михајловић, дипломирани правник, рођен 03.09.1974. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио у Нишу. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Нишу. Запослен у Управи Градске општине Медијана од 2006. године. Радно искуство стицао на следећим пословима: послови исељења бесправно усељених лица ( од 2006. године до 2012. године ), имовинско правни послови (од 2013. године до јануара 2017. године), начелник Управе Градске општине Медијана (фебруар – март 2017. године). Ожењен, отац двоје деце. Email: darkom@medijana.rs

Share