ПРЕДСЕДНИК ГО МЕДИЈАНЕ

Председник Градске општине Медиjана:
представља и заступа Градску општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Градске општине или другим прописом Скупштине;
редовно извештава Скупштину Градске општине о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи;
врши и друге послове утврђене прописима Градске општине.
Председник Градске општине Медијана је Милан Крстић.


????????????????????????????????????

Милан Крстић, дипломирани економиста,  рођен у Нишу 1971, ожењен, отац  двоје  деце.

Лиценцирани Рачуновођа од стране Савеза Рачуновођа и Ревизора Србије.

Од 1992. године  до 1994. године, запослен у ЈП Железнице Србије.

Од 1994. године до 2012. године, запослен у ЈКП Водовод и канализација “Наиссус” Ниш на пословима везаним за сектор рачуноводства.

Од 2012. године до 2014. године, заменик председника Градске Општине Медијана.

Од 2014. године до 2016. године, запослен у ЈКП за Водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш као руководилац службе наплате.

Оснивач предузећа “Фокус Биро д.о.о.” које успешно послује у области пружања књиговодствених услуга.

Члан Управног одбора Ватерполо Савеза Србије.

Председник Ватерполо клуба „Наис“ Ниш.

 

 

 

ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА:

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука