ODELJENJE ZA FINANSIJE I RAZVOJ

Odeljenje za finansije i razvoj u svom radu obavlja:

  • poslove izrade nacrta budžeta Gradske opštine, prati izvršenje budžeta i informiše izvršne organe Gradske opštine,
  • poslove interne kontrole korišćenja budžetskih sredstava, poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, poslove izrade nacrta završnog računa budžeta Gradske opštine,
  • poslove planiranja primanja i tekućih prihoda, izdataka i tekućih rashoda, poslove upravljanja gotovinskim sredstvima, poslove obračuna plata, naknada i ostalih ličnih primanja, finansijsko operativne i blagajničke poslove,
  • poslove na vođenju evidencije osnovnih sredstava, opreme i inventara, prati propise koji regulišu ovu oblast i sprovođenje donetih akata iz oblasti finansija, stručne i organizacione poslove iz oblasti sprovođenja javnih nabavki Gradske opštine, primena normativnih akata, praćenja i primene propisa koji regulišu ovu oblast,
  • predstavljanje Gradske opštine u aktivnostima za lokalni ekonomski razvoj, uspostavlja saradnju sa nadležnim ministarstvima u vezi realizacije projekata i planova razvoja Gradske opštine,
  • konkuriše i uspostavlja saradnju sa međunarodnim nevladinim organizacijama i fondovima u cilju realizacije sopstvenih projekata,
  • predlaže mere i aktivnosti na uređenju i očuvanju stambenih, poslovnih i drugih objekata na teritoriji gradske opštine, kao i javnih površina,
  • daje predloge i preduzima mere na očuvanju kulturne baštine Grada, na području Gradske opštine i prezentaciju iste javnosti,
  • stvara ambijent za razvoj male privrede i starih zanata na teritoriji gradske opštine i predlaže podsticajne mere za sprovođenje planova,
  • radi i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.
Share