KONTROLNE LISTE

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2017. GODINU  –  PDF

Skupština Grada Niša, na sednici 28.decembra 2016.godine, donela je:

 

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl.glasnik RS“, br.36/15) sačinjene su kontrolne liste Komunalne inspekcije.

 

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji Grada Niša („Sl.list Grada Niša“, br.3/2008- prečišćen tekst i 37/2015)

Odluka o komunalnom redu („Sl.list Grada Niša“, br.57/2014 i 98/2015)

 • Opšta uređenost naselja
 • Postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 • Raskopavanje površine javne namene i površine u javnom korišćenju
 • Obavljanje delatnosti u ugostiteljskim objektima
 1. KL-KR-1 – Spoljni delovi zgrade
 2. KL-KR-2 – Uređaji na spoljnim delovima zgrade
 3. KL-KR-3 – Površina oko zgrade i ograde
 4. KL-KR-4 – Površine javne namene/površine u javnom korišćenju i ostale površine
 5. KL-KR-5 – Prodaja i smeštaj robe – Obavljanje delatnosti
 6. KL-KR-6 – Kontrola zabrane kretanja/Zaustavljivanja/Parkiranja/Ostavljanja vozila/Drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 7. KL-KR-7 – Podzemni pešački prolazi/Tereni za sport i zabavu/Stovarište i ograde gradilišta i ostale površine
 8. KL-KR-8 – Uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju
 9. KL-KR-9 – Uslovi i način postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 10. KL-KR-10 – Rashladni uređaji/Dečiji automobili/Izložbeni pult/Oprema za umetničke aktivnosti
 11. KL-KR-11 – Deponovanje građevinskog materijala/Ogrevnog drveta/Postavljanje građevinske skele
 12. KL-KR-12 – Raskopavanje površine javne namene i površine u javnom korišćenju
 13. KL-KR-13 – Ugostiteljski objekti

Odluka o javnim česmama („Sl.list Grada Niša“, br.22/1998)

 1. KL-JČ-1

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom („Sl.list Grada Niša“, br 74/2015)

 1. KL-TE-1 – Energetski subjekt
 2. KL-TE-2 – Kupac

Odluka o javnim parkiralištima  („Sl.list Grada Niša“, br. 2/2012, 10/2015)

 1. KL-JP-1 – Održavanje javnih parkirališta
 2. KL-JP-2 – Korišćenje javnih parkirališta

Odluka o javnoj rasveti („Sl.list Grada Niša“, broj 23/95, 13/2001)

 1. KL-JR-1 – Održavanje javne rasvete
 2. KL-JR-2 – Nenamensko korišćenje javne rasvete

Odluka o utvrđivanju i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada na teritoriji Grada Niša  („Sl.list Grada Niša“, broj 81/2010 – prečišćen tekst)

 1. KL-NS-1 – Utvrđivanje i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada

Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina („Sl.list Grada Niša“, broj 89/2005)

 1. KL-PIZ-1 – Održavanje javnih zelenih površina
 2. KL-PIZ-2 – Izvođenje radova na javnim zelenim površinama
 3. KL-PIZ-3 – Zaštita javnih zelenih površina

Odluka o podizanju i održavanju spomenika i spomen obeležja na teritoriji Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 44/2015)

 1. KL-PSO-1 – Podizanje spomenika i spomen obeležja
 2. KL-PSO-2 – Održavanje spomenika i spomen obeležja
 3. KL-PSO-3 – Zaštita spomenika i spomen obeležja

Odluka o vodovodu i kanalizaciji („Sl. list Grada Niša“, br.89/2005)

 1. KL-VK-1 – Vršioc komunalne delatnosti o vodovodu i kanalizaciji
 2. KL-VK-2 – Korisnik komunalne delatnosti o vodovodu i kanalizaciji
 3. KL-VK-3 – Korisnik komunalne delatnosti o vodovodu i kanalizaciji – Isključenja
 4. KL-VK-4 – Korisnik komunalne delatnosti o vodovodu i kanalizaciji – Septička jama

Odluka o dimničarskim uslugama („Sl. list Grada Niša“, br.89/2005)

 1. KL-DU-1 – Vršioc komunalne delatnosti dimničarskih usluga
 2. KL-DU-2 – Korisnik komunalne delatnosti dimničarskih usluga

Odluka o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine na teritoriji Grada Niša („Sl. list Grada Niša“, br.10/2015)

 1. KL-IKLJ-1 – Vršioc komunalne delatnosti o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine na teritoriji Grada Niša
 2. KL-IKLJ-2 – Korisnik komunalne delatnosti o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine na teritoriji Grada Niša – Držalac životinja

Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša („Sl. list Grada Niša“, br.98/2015)

 1. KL-PP-1 – Korisnik komunalne delatnosti o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša – Postavljanje plovila
 2. KL-PP-2 – Korisnik komunalne delatnosti o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša – Korisnik
 3. KL-PP-3 – Korisnik komunalne delatnosti o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša – Za potrebe manifestacije
 4. KL-PP-4 – Korisnik komunalne delatnosti o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša – Zabrane

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju („Sl. Grada Niša“, br.85/2015)

 1. KL-GIS-1

Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji  Grada Niša  („Sl.list Grada Niša“, br.10/15)

 1. KL-ZH-1 – Preduzeća

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom  Grada Niša  („Sl.list Grada Niša“, br.3/14)

 1. KL-ČIO-1 –  Vršioc
 2. KL-ČIO-2 –  Korisnik
 3. KL-ČIO-3 –  Zaštita čistoće na površinama javne namene
Share