КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  –  PDF

Скупштина Града Ниша, на седници 28.децембра 2016.године, донела је:

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/15) сачињене су контролне листе Комуналне инспекције.

 

Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр.3/2008- пречишћен текст и 37/2015)

Одлука о комуналном реду („Сл.лист Града Ниша“, бр.57/2014 и 98/2015)

 • Општа уређеност насеља
 • Постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 • Раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
 • Обављање делатности у угоститељским објектима
 1. КЛ-КР-1 – Спољни делови зграде
 2. КЛ-КР-2 – Уређаји на спољним деловима зграде
 3. КЛ-КР-3 – Површина око зграде и ограде
 4. КЛ-КР-4 – Површине јавне намене/површине у јавном коришћењу и остале површине
 5. КЛ-КР-5 – Продаја и смештај робе – Обављање делатности
 6. КЛ-КР-6 – Контрола забране кретања/Заустављивања/Паркирања/Остављања возила/Других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 7. КЛ-КР-7 – Подземни пешачки пролази/Терени за спорт и забаву/Стовариште и ограде градилишта и остале површине
 8. КЛ-КР-8 – Уклањање снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
 9. КЛ-КР-9 – Услови и начин постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 10. КЛ-КР-10 – Расхладни уређаји/Дечији аутомобили/Изложбени пулт/Опрема за уметничке активности
 11. КЛ-КР-11 – Депоновање грађевинског материјала/Огревног дрвета/Постављање грађевинске скеле
 12. КЛ-КР-12 – Раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
 13. КЛ-КР-13 – Угоститељски објекти

Одлука о јавним чесмама („Сл.лист Града Ниша“, бр.22/1998)

 1. КЛ-ЈЧ-1

Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Сл.лист Града Ниша“, бр 74/2015)

 1. КЛ-ТЕ-1 – Енергетски субјект
 2. КЛ-ТЕ-2 – Купац

Одлука о јавним паркиралиштима  („Сл.лист Града Ниша“, бр. 2/2012, 10/2015)

 1. КЛ-ЈП-1 – Одржавање јавних паркиралишта
 2. КЛ-ЈП-2 – Коришћење јавних паркиралишта

Одлука о јавној расвети („Сл.лист Града Ниша“, број 23/95, 13/2001)

 1. КЛ-ЈР-1 – Одржавање јавне расвете
 2. КЛ-ЈР-2 – Ненаменско коришћење јавне расвете

Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији Града Ниша  („Сл.лист Града Ниша“, број 81/2010 – пречишћен текст)

 1. КЛ-НС-1 – Утврђивање и означавање назива насељених места, улица, тргова и зграда

Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл.лист Града Ниша“, број 89/2005)

 1. КЛ-ПИЗ-1 – Одржавање јавних зелених површина
 2. КЛ-ПИЗ-2 – Извођење радова на јавним зеленим површинама
 3. КЛ-ПИЗ-3 – Заштита јавних зелених површина

Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 44/2015)

 1. КЛ-ПСО-1 – Подизање споменика и спомен обележја
 2. КЛ-ПСО-2 – Одржавање споменика и спомен обележја
 3. КЛ-ПСО-3 – Заштита споменика и спомен обележја

Одлука о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“, бр.89/2005)

 1. КЛ-ВК-1 – Вршиоц комуналне делатности о водоводу и канализацији
 2. КЛ-ВК-2 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији
 3. КЛ-ВК-3 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији – Искључења
 4. КЛ-ВК-4 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији – Септичка јама

Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Града Ниша“, бр.89/2005)

 1. КЛ-ДУ-1 – Вршиоц комуналне делатности димничарских услуга
 2. КЛ-ДУ-2 – Корисник комуналне делатности димничарских услуга

Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.10/2015)

 1. КЛ-ИКЉ-1 – Вршиоц комуналне делатности о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша
 2. КЛ-ИКЉ-2 – Корисник комуналне делатности о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша – Држалац животиња

Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.98/2015)

 1. КЛ-ПП-1 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Постављање пловила
 2. КЛ-ПП-2 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Корисник
 3. КЛ-ПП-3 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – За потребе манифестације
 4. КЛ-ПП-4 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Забране

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. Града Ниша“, бр.85/2015)

 1. КЛ-ГИС-1

Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији  Града Ниша  („Сл.лист Града Ниша“, бр.10/15)

 1. КЛ-ЗХ-1 – Предузећа

Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом  Града Ниша  („Сл.лист Града Ниша“, бр.3/14)

 1. КЛ-ЧИО-1 –  Вршиоц
 2. КЛ-ЧИО-2 –  Корисник
 3. КЛ-ЧИО-3 –  Заштита чистоће на површинама јавне намене
Share