Буџет и план јавних набавки

 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2010-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2011-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2012-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2013-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети план јавних набавки Градске општине Медијана за 2013-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2014-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети план јавних набавки Градске општине Медијана за 2014-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
 • буџета и правилности пословања Градске општине Медијана за 2013. годину.
 • Поштовани овде можете преузети деветомесечни извештај o извршењу буџета Градске општине Медијана за 2014-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети извештај о ребалансу буџета Градске општине Медијана за 2014-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети извештај о завршном рачуну Градске општине Медијана за 2014-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети буџет Градске општине Медијана за 2015-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети извештај о ребалансу буџета Градске општине Медијана за 2015-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети предлог буџета Градске општине Медијана за 2016-ту годину.
 • Поштовани овде можете преузети одлуку о буџету Градске општине Медијана за 2017-ту годину.
 • Одлука о завршном рачуну буџета ГО Медијана за 2016. годину
 • Друге измене и допуне Одлуке о буџету Го Медијана за 2017. године