Усвојен Буџет ГО Медијана за 2017 годину

Градска општина Медијана је међу првима у Србији усвојила Буџет за 2017.годинуу износу од  261 118 000,00  динара. Буџет је развојни и у односу на 2016.годину повећан 22%. Говор председника...

Share