Category: Комисије

Одборнице Скупштине ГО Медијана на Националној конференцији Женске парламентарне мреже

За парлемантарну једнакост Како постићи бољи положај жена у друштву  и равномерну заступљеност жена и мушкараца у локалним скупштинама неке су од тема о којима се разговарало на Четвртој националној...

Share